Outsourcing účtovníctva a miezd od živnostníkov po medzinárodné firmy.

FIRMY

Podvojné účtovníctvo má povinnosť viesť každá účtovná jednotka zapísaná v obchodnom registri. Ponúkame komplexné služby v rámci vedenia účtovníctva.

MZDY A PERSONALISTIKA

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť mzdové a odvodové povinnosti. Ponúkame vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva.

ŽIVNOSTNÍCI

Jednoduché účtovníctvo je jednou z možností účtovníctva, ktoré majú podnikatelia spĺňajúci zákonom stanovené podmienky na výber. Živnostníci, neziskové organizácie...

PORADENSTVO, KONTROLA

V každodennej praxi sa každý podnikateľ stretáva so situáciami, na ktorých riešenie potrebuje odborníka. Pomôžeme Vám poradiť pri ich analýze a riešení.