Poradenstvo a kontrola

V rámci externého poradenstva a kontroly interných účtovníkov poskytuje účtovnej jednotke nasledovné služby:

 • Vypracovanie finančných analýz a reportov - zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek,
 • Riadenie financií, cash-flow - poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy,
 • Zostavenie podnikateľského plánu - vypracujeme podnikateľský plán podľa požiadaviek klienta,
 • Analýza a kontrola účtovníctva - skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve,
 • Odborné konzultácie a školenia - poskytujeme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy a pod.,
 • Sprostredkovanie právneho poradenstva - sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností,
 • Poradenstvo v rámci odvodových povinností samostatne zárobkovo činných osôb a všetkých druhov obchodných spoločností,
 • Poradíme pri výbere správnej formy pracovnoprávnych vzťahov - odvodové zaťaženie zamestnávateľa,
 • Príjmy z prenájmu - registračná povinnosť, daňový dopad, daňová optimalizácia,
 • Poskytujeme informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch,
 • Robíme daňovú optimalizáciu - u stálych klientov automaticky, bez samostatnej požiadavky.